Payoff Personeelscentrum Noord

Trainingen

Het is belangrijk om over goed opgeleid personeel te beschikken. Te denken valt aan trainingen op het gebied van:

  • omgaan met elkaar
  • functioneringsgesprekken
  • ondernemingsraad
  • motiveren medewerkers
  • leidinggeven

Voor alle trainingen geldt dat we maatwerk leveren.

 

contactknop