Payoff Personeelscentrum Noord

Conflictbemiddeling

Het oplossen van conflicten kan veel tijd kosten. Helaas komt het regelmatig voor dat een organisatie in een situatie belandt, waarin geen oplossing in het vooruitzicht lijkt te zijn. De zaak suddert door, partijen komen steeds meer tegenover elkaar te staan zich en uiteindelijk belanden ze in een werksituatie waarin vaak al (te) veel leed is geschied.

Het resultaat is vaak onbehagen, arbeidsongeschiktheid, agressie. Zaken die het bedrijf (en haar medewerkers) absoluut geen goed doen.

In dit soort situaties vervult Personeelscentrum Noord een bemiddelende rol met het doel het geschil/conflict op te lossen. Een dergelijke inzet heeft met name een toegevoegde waarde wanneer de onderlinge communicatie (ernstig) verstoord is. Soms is het zelfs niet raadzaam partijen samen te laten communiceren doordat een wederzijds gebrek aan vertrouwen is gegroeid of als er inmiddels echt sprake is van een conflict.